Monitorovacie technológie na pracovisku
06/07/2017 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 10 strany

Monitorovacie technológie na pracovisku

Keywords:Vznikajúce riziká, ICT/digitalisation

V uplynulých rokoch sa monitorovacie technológie stali oveľa prístupnejšie širokej verejnosti. Napríklad smartfóny nám môžu pomôcť lokalizovať miesto, kde sa nachádzame a športové hodiny zaznamenávajú informácie o našej fyzickej aktivite.

Mali by sa takéto technológie využívať vo väčšom rozsahu na pracovisku tak, aby zamestnávateľ mohol, napríklad, sledovať zdravie zamestnancov alebo by to bolo porušením ich súkromia? A čo vtedy, ak si zamestnanci monitorujú zdravie alebo vzorce pracovného stresu sami?

Zistite viac o výhodách a nevýhodách monitorovacích technológií v tomto odbornom preskúmaní.

Download in:CS | EN | ES | FI | FR | IT | LT | NL | PL

Ďalšie publikácie o tejto téme