Zmena pracovnej náplne a úpravy vo vybavení príslušníka polície, ktorý trpí viacerými chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy

Keywords:

Práca s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy môže byť bolestivá a náročná. Táto prípadová štúdia ukazuje, ako mohol skúsený policajt, ktorý trpel bolesťami v bedrovej oblasti a inými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, vďaka zmene úloh naďalej pracovať na polícii.

Odišiel z pracovného miesta, v rámci ktorého sa vyžadovalo dlhšie sedenie a nosenie ťažkých osobných ochranných prostriedkov, a teraz vykonáva prácu v kancelárii za pultom, kde môže stáť. Pri realizácii týchto zmien bolo dôležité, že priamy nadriadený zamestnanca prejavil pochopenie a mal záujem nájsť účinné riešenia.

Veľkým prínosom bolo aj to, že zamestnanec sa dokázal sám o seba postarať, keďže teraz dokáže lepšie zvládať stres a osvojil si aj zdravší životný štýl, ktorého súčasťou je viac chôdze.

Prevziať in: en