Ako sa digitálnymi technológiami reformuje svet riadenia

Keywords:

Táto štúdia je výsledkom spolupráce agentúry EU-OSHA, Spoločného výskumného centra Európskej komisie a nadácie Eurofound. Je venovaná spôsobu, ako digitalizácia na pracovisku môže prispieť k vzniku riadenia založeného na údajoch a aký vplyv to môže mať na organizáciu práce a jej aspekty, ako napríklad bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku.

Správa zohľadňuje výsledky prieskumu ESENER a navrhuje niekoľko opatrení, ktoré sa môžu zaviesť na pracoviskách, aby sa zmiernil možný negatívny vplyv riadenia založeného na údajoch na dobré pracovné podmienky zamestnancov.

Prevziať in: en