Budúcnosť práce: robotika
20/11/2015 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 4 strany

Budúcnosť práce: robotika

Keywords:Vznikajúce riziká, ICT/digitalisation

Používanie strojov na pracovisku nie je nič nové. Ale kým pôvodne boli roboty určené na vykonávanie jednoduchých úloh, v súčasnosti umelá inteligencia znamená, že dokážu aj „myslieť“. V tomto článku sa opisuje súčasné používanie robotov a inteligentných strojov, uvažuje sa o rozsahu využívania robotiky v budúcnosti a diskutuje sa o dôsledkoch tejto oblasti na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zo skúseností vyplýva, že nové technológie prinášajú nové výhody, náklady, možnosti aj hrozby, a európska spolupráca môže pomôcť vyrovnať sa s týmito zmenami.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | NL | PL | PT | SK | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme