Budúcnosť práce: crowdsourcing
20/11/2015 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 6 strany

Budúcnosť práce: crowdsourcing

Keywords:Emerging risks, ICT/digitalisation

Rozvojom technológie sa rozšírili možnosti tzv. presunutia práce mimo tradičných pracovísk a vznikli úplne nové formy organizácie práce. Jedným z týchto nových modelov práce je crowdsourcing – platená práca organizovaná prostredníctvom online výmeny práce. V tomto článku sa opisujú hlavné riziká, ktoré môžu vyplynúť zo širokej škály úloh vykonávaných pracovníkmi v rámci crowdsourcingu. Rýchly rast v tejto oblasti práce priniesol aj niektoré významné problémy, takže tento článok sa zaoberá aj niekoľkými príkladmi dosiaľ nevyriešených otázok.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme