Budúcnosť odvetvia (elektronického) obchodu z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia
11/12/2018 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 7 strany

Budúcnosť odvetvia (elektronického) obchodu z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia

Keywords:ICT/digitalisation, Vznikajúce riziká, Doprava

Odvetvie elektronického maloobchodu sa naďalej rozrastá a prináša so sebou nové výzvy, ako sú vysoké očakávania spotrebiteľov a vysoký dopyt.

Odvetvie je známe ťažkými pracovnými podmienkami, ako je dlhý pracovný čas a krátke dodacie lehoty, ktoré sú dôsledkom tlaku zamestnávateľov na výkonnosť.

V tomto článku sa skúma vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov v odvetví elektronického maloobchodu a existujúce opatrenia na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia.

Download in:BG | EL | EN | ES | FR | HU | IS | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme