fs66ew06_sk

Keywords:

Ako nováčikom v práci a na pracovisku vám chýbajú skúsenosti s prácou a rizikami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa môžu vyskytnúť. Máte právo na bezpečnú a zdravú prácu, vrátane nevyhnutných školení a dohľadu. Máte právo klásť otázky a informovať sa o veciach, ktoré sa vám zdajú byť nebezpečné. Ak ešte nemáte 18 rokov, zákon vám zakazuje vykonávať niektoré nebezpečné práce, keďže ešte nemáte dostatok skúseností, a nie ste profesionálne vyspelí. Tento informačný leták sa týka nebezpečenstiev na pracovisku. Ďalší informačný leták vám poskytne rady o vašich právach a povinnostiach.

Prevziať in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |