Factsheet 41 - Biologické látky
18/06/2003 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

Factsheet 41 - Biologické látky

Keywords:Čistenie pracovníkov, Construction, Nebezpečné látky, Fisheries, Zdravotnícka starostlivosť, HORECA, Prenikanie BOZP do vzdelania, Údržba, Cestná doprava, Ženy a BOZP

Témou Európskeho týždňa o bezpečnosti a zdraví pri práci 2003 je prevencia pred rizikami nebezpečných látok. Agentúra vydáva série informačných listov zameriavajúcich sa na výmenu informácií o bezpečnosti pri práci a zdravotných informácií súvisiacich s nebezpečnými látkami, vrátane biologických látok. Biologické látky možno nájsť v mnohých sektoroch. Pretože sú ťažko viditeľné, riziko ktoré predstavujú si dostatočne neuvedomujeme. Patria medzi ne baktérie, vírusy, plesne (kvasnice a pliesne) a parazity.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme