E-fact 74: Nanomateriály v údržbárskej práci: riziká pri práci a prevencia
19/06/2013 Zadajte: Informácie online 15 strany

E-fact 74: Nanomateriály v údržbárskej práci: riziká pri práci a prevencia

Keywords:Construction, Nebezpečné látky, Emerging risks, Údržba, Nanomateriály, Hodnotenie rizík
 
Tento informačný leták prináša krátky úvod do problematiky nanomateriálov a ich rizík pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Vysvetľuje, ako sa zamestnanci môžu stretnúť s nanomateriálmi pri vykonávaní údržby a obsahuje aj informácie o tom, čo treba urobiť na prevenciu vystavení voči rizikám.
Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme