E-fact 74: Nanomateriály v údržbárskej práci: riziká pri práci a prevencia
19/06/2013 Zadajte: Informácie online 15 strany

E-fact 74: Nanomateriály v údržbárskej práci: riziká pri práci a prevencia

Keywords:Construction, Nebezpečné látky, Vznikajúce riziká, Údržba, Nanomateriály, Hodnotenie rizík
 
Tento informačný leták prináša krátky úvod do problematiky nanomateriálov a ich rizík pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Vysvetľuje, ako sa zamestnanci môžu stretnúť s nanomateriálmi pri vykonávaní údržby a obsahuje aj informácie o tom, čo treba urobiť na prevenciu vystavení voči rizikám.
Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | LT | NL | PT | SK | SL

Ďalšie publikácie o tejto téme