E-fact 73: Nanomateriály v odvetví zdravotníctva: riziká pri práci a prevencia
19/06/2013 Zadajte: Informácie online 14 strany

E-fact 73: Nanomateriály v odvetví zdravotníctva: riziká pri práci a prevencia

Keywords:Nebezpečné látky, Emerging risks, Zdravotnícka starostlivosť, Nanomateriály, Hodnotenie rizík

V tomto informačnom letáku sa objasňuje, ako sa môžu zdravotnícki pracovníci stretnúť s vyrobenými nanomateriálmi pri výkone každodenných činností na svojich pracoviskách. Poskytujú informácie o osobitných vyskytujúcich sa rizikách pri práci a o tom, čo treba urobiť na prevenciu vystavenia voči nim.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme