E-fact 73: Nanomateriály v odvetví zdravotníctva: riziká pri práci a prevencia

Keywords:

V tomto informačnom letáku sa objasňuje, ako sa môžu zdravotnícki pracovníci stretnúť s vyrobenými nanomateriálmi pri výkone každodenných činností na svojich pracoviskách. Poskytujú informácie o osobitných vyskytujúcich sa rizikách pri práci a o tom, čo treba urobiť na prevenciu vystavenia voči nim.

Prevziať in: bg | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | lt | nl | pl | pt | sk | sl |