E-fact 70: Occupational safety and health issues associated with green building
31/05/2013 Zadajte: Informácie online 10 strany

E-fact 70: Occupational safety and health issues associated with green building

Keywords:Prevencia úrazov, Construction, Nebezpečné látky, Vznikajúce riziká, zelené pracovné miesta, Údržba, Poškodenia podporno-pohybovej sústavy, Nanomateriály, Hluk pri práci, Hodnotenie rizík

This e-fact provides information on the work-related risk factors and the occupational safety and health (OSH) issues associated the planning and construction of green buildings, their maintenance, renovation (retrofitting), demolition, on-site waste collection. Some of these OSH risks are new compared with traditional construction sites and are associated with new green materials, technologies or design. Other risks are well-known to the construction sector but they arise in new situations or combinations associated with green buildings and therefore demand particular consideration.

Download in:EL | EN | ES | FR | IS | IT | LT | PL | RO

Ďalšie publikácie o tejto téme