Digitalizácia sveta práce: psychosociálne rizikové faktory a poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Keywords:

Digitalizácia ekonomiky zmenila charakter práce zavedením práce na diaľku, práce pre platformy a mobilnej práce založenej na informačných a komunikačných technológiách (IKT). Keď vypukla pandémia COVID-19, začal stúpať počet Európanov pracujúcich z domu v dôsledku obmedzovania sociálnych kontaktov.

Tento článok je venovaný vplyvu digitalizácie na pracovnú silu v Európe a skúma jej dôsledky na psychosociálne rizikové faktory (napr. pracovné vypätie, pracovné zaťaženie, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom) a na telesné rizikové faktory (napr. opakované pracovné úkony, polohy tela), pokiaľ ide o poškodenia podporno-pohybovej sústavy. Venuje sa aj prevencii takýchto poškodení a podpore bezpečnosti a spokojnosti v práci.

Prevziať in: bg | el | en | es | et | fi | fr | lt | mt | nl | pl | sk | sv |

Ďalšie publikácie o tejto téme