Pomôcky na otvorenie diskusie o muskuloskeletálnych poruchách na pracovisku

Keywords:

Pomôcky na otvorenie diskusie môžu uľahčiť skupinové diskusie na pracovisku alebo počas odbornej prípravy. Situácie, ktoré obsahujú, sú určené pre zamestnancov vykonávajúcich úlohy, ktoré môžu spôsobovať muskuloskeletálne poruchy, ako aj pre ich manažérov a nadriadených.

Tento zdroj podporuje aj potrebu rýchlej a efektívnej komunikácie medzi zamestnancom a manažérom o zdravotných problémoch súvisiacich s muskuloskeletálnymi poruchami.

Prevziať in: de | el | en | fi | fr | hr | is | lt | nl | no | pl | pt | sk | sl | sv |

Ďalšie publikácie o tejto téme