Kognitívna automatizácia: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Keywords:

V tejto správe sa pozornosť sústreďuje na automatizáciu kognitívnych úloh vo vzťahu k pokročilej robotike a systémom založeným na umelej inteligencii, ako aj na ich vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Obsahuje posúdenie aktuálneho stavu výskumu vplyvu automatizácie (alebo poloautomatizácie) kognitívnych úloh a dôsledkov pre konkrétne pracovné miesta, úlohy a odvetvia.

Rozoberajú sa v nej výzvy a príležitosti v spojitosti so systémami založenými na umelej inteligencii a BOZP. Tie sú predstavené v kontexte centrálnej taxonómie, ktorá umožňuje triediť úlohy podľa toho, či ide o kognitívne úlohy súvisiace s informáciami, osobami alebo predmetmi.

Prevziaťin: en

Ďalšie publikácie o tejto téme