Umelá inteligencia pre riadenie pracovníkov: preventívne opatrenia

Keywords:

Tento informačný materiál sa zameriava na zistenia súvisiace s preventívnymi opatreniami pre riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) spojené s používaním systémov riadenia pracovníkov založeného na umelej inteligencii.

Medzi opatrenia na ochranu pred takýmito rizikami patrí integrácia riadenia pracovníkov založeného na umelej inteligencii takým spôsobom, ktorá zohľadňuje ochranu zdravia, bezpečnosť a pohodu pracovníkov, priebežné hodnotenie rizík a význam vytvorenia etického rámca na úrovni EÚ.

Informačný materiál tiež uvádza odporúčania týkajúce sa preventívnych opatrení vo vzťahu k súvisiacim rizikám a čo najlepšieho využívania systémov riadenia pracovníkov založeného na umelej inteligencii z hľadiska zlepšenia BOZP.

Prevziať in: en | et | fi | fr | hr | it | lt | mt |