Umelá inteligencia pre riadenie pracovníkov: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Keywords:

Táto správa zdôrazňuje riziká a príležitosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace so systémami riadenia pracovníkov založeného na umelej inteligencii. Výskum a zistenia sú podložené analýzou údajov z tretieho Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík a hĺbkovými rozhovormi s odborníkmi.

Štúdia skúma aj možné preventívne opatrenia, pričom sa zdôrazňuje potreba prístupov zameraných na človeka a „prevencia prostredníctvom návrhu“ s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia, bezpečnosť a pohodu pracovníkov. Uvádza sa súbor odporúčaní na riešenie rizík súvisiacich s používaním systémov riadenia pracovníkov založeného na umelej inteligencii na pracovisku.

Prevziať in: en