Úpravy a zmeny úloh umožnili zamestnancovi v oblasti IKT pracovať s osteoartrózou kolena

Keywords:

Pracovníkovi v oblasti IKT diagnostikovali osteoartrózu kolena a vo svojom zamestnaní  mohol zostať po tom, čo sa vykonali určité nekomplikované zmeny. Spoločnosť, v ktorej pracuje, si tak mohla udržať odborného pracovníka, ktorý je schopný školiť iných.

V tejto prípadovej štúdii sa upozorňuje na zmeny vo výkone jeho povinností –⁠ odstránili sa úlohy spojené so zdvíhaním ťažkých bremien alebo úlohy, ktoré si vyžadovali kľačanie, a poskytla sa mu práca výhradne za stolom. Okrem toho sa v štúdii zistilo, že kľúčovú úlohu v udržaní zamestnanca na jeho pracovnom mieste zohrala politika spoločnosti v oblasti telepráce, vďaka ktorej môže doma pracovať vždy, keď dôjde k recidíve jeho choroby.

Niekoľko jednoduchých nástrojov, napríklad náhlavná súprava s technológiou bluetooth umožňujúca pohybovať sa pri rozhovoroch so zákazníkmi, tomuto zamestnancovi pomohli zvládnuť ťažkosti spojené s jeho stavom.

Prevziať in: en