Trojrozmerná tlač: nová priemyselná revolúcia
06/07/2017 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 13 strany

Trojrozmerná tlač: nová priemyselná revolúcia

Keywords:Nebezpečné látky, Vznikajúce riziká, ICT/digitalisation

Vzhľadom na to, že trojrozmerná tlač je pomerne novým priemyselným odvetvím, nie je toho ešte veľa známe o tom, aký môže mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

V tomto odbornom preskúmaní je ponúknutý krátky úvod do problematiky 3D tlače a posudzujú sa v ňom súvisiace riziká.

Čitateľovi to umožní lepšie pochopiť podstatu problémov, ako aj zmeny, ktoré je potrebné urobiť v záujme toho, aby toto nové odvetvie vytváralo bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

Download in:EN | ES | FI | FR | HU | IT | LT | NL | PL | PT

Ďalšie publikácie o tejto téme