Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Svetový deň BOZP 2023: zdôraznenie práva každého človeka na prácu v bezpečnom a zdravom prostredí

Image

© djvstock - stock.adobe.com

Tohtoročný Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa každoročne koná 28. apríla a organizuje ho Medzinárodná organizácia práce (MOP), sa zasadzuje za bezpečné a zdravé pracovné prostredie ako základnú zásadu a právo pri práci.

V rámci agentúry EU-OSHA sa tento deň oslavuje v kontexte zásady č. 10 Európskeho piliera sociálnych práv. Uznáva sa ňou, že zdravé, bezpečné  dobre prispôsobené pracovné prostredie má zásadný význam na dosiahnutie silnej, spravodlivej a inkluzívnej sociálnej Európy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o význame bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), nechajte sa inšpirovať našim hrdinom NAPO-m.

Rozvoj kultúry prevencie v podnikoch v Európe a zlepšovanie pracovných podmienok pre všetkých pracovníkov je kľúčom k tomu, aby sa pracoviská stali bezpečnejšími a produktívnejšími.