Sprawozdania z seminariów

Koszty niedostatecznej dbałości o BHP – Ocena szacunkowa sytuacji w UE-28

Sprawozdanie zawiera opis przebiegu spotkania technicznego, podczas którego eksperci rozważali dalsze działania w zakresie oszacowania kosztów niedostatecznej dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie w pracy na poziomie UE-28. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pt. „Oszacowanie kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych – przegląd metodologii” (sprawozdanie z projektu oraz streszczenie z tłumaczeniem na osiem języków można znaleźć na stronie internetowej:https://osha.europa.eu/en/topics/business-aspects-of-osh). Celem spotkania ekspertów było przedyskutowanie głównych ustaleń projektu i na tej podstawie wskazanie czynników, które Agencja powinna wziąć pod uwagę przy tworzeniu ogólnoeuropejskich ocen szacunkowych, tj. istniejące ograniczenia, możliwe sposoby ich przezwyciężenia oraz najlepsze podejście metodologiczne.

Event Details

Data rozpoczęcia: 
19/06/2014 - 09:00
Data zakończenia: 
19/06/2014 - 17:15
Number of pages 6