ESENER 2019 policydokument
07/05/2020 Type: Reports 64 sider

ESENER 2019 policydokument

Keywords:ESENER, Svært små bedrifter , Policy Makers

Publikasjonen er et sammendrag av hovedfunnene i ESENER-undersøkelsen i 2019, og avslører risikofaktorene som arbeidsplassene er mest opptatt av, nivået av ansattes involvering i å ta opp disse problemene og årsakene til at arbeidsplasser styrer eller ikke styrer sikkerhet og helse. Dette er første gang resultatene viser hvordan situasjonen har endret seg i forhold til forrige undersøkelse i 2014 og inkluderer et avsnitt om det nye spørsmålet om digitalisering.

Resultatene fra undersøkelsen er viktige for beslutningstakere og arbeidsgivere med flere; de hjelper oss å forstå behovene til arbeidsplasser når det gjelder å bedre beskytte arbeidstakere og sikre deres trivsel.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet