Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER 3)

Keywords:

I denne rapporten presenteres den første analysen av de viktigste funnene og konklusjonene fra den tredje utgaven av EU-OSHAs ESENER-undersøkelse, som ble gjennomført i 2019. Over 45 000 virksomheter i 33 land ble spurt om HMS-arbeidet i bedriften, herunder hvilke faktorer som virker fremmende og hemmende på effektiv HMS-styring og arbeidstakermedvirkning.

Undersøkelsen fokuserer særlig på håndtering av psykososiale risikofaktorer – som arbeidsrelatert stress og trakassering – og omfatter også spørsmål om digitalisering. Ved å se helhetlig på rådende HMS-praksiser i Europa vil resultatene fra undersøkelsen være nyttige bidrag til utformingen av ny HMS-politikk og sørge for en mer effektiv risikostyring på europeiske arbeidsplasser.

Last nedin: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet