Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER) – bakgrunnsinformasjon

Keywords:

Denne orienteringen gir bakgrunnsinformasjon og en oversikt over resultatene av ESENER 2019. Undersøkelsen ser på hvordan spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen håndteres i praksis i europeiske bedrifter, og prøver å forstå pådriverne og hindringene for risikohåndtering på arbeidsplassen.

ESENER er utformet for å gi resultater som kan sammenlignes mellom land og over tid. 2019-utgaven var den tredje i rekken og omfattet intervjuer med representanter for 45 420 bedrifter i 33 europeiske land.

Resultatene ser blant annet på hvem som er ansvarlig for å håndtere helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og om de ansatte medvirker i dette arbeidet, hvordan psykososiale risikoer håndteres, og hvordan forandringer som digitalisering påvirker de ansattes helse og sikkerhet.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet