ESENER 2019 policydokument

Keywords:

Publikasjonen er et sammendrag av hovedfunnene i ESENER-undersøkelsen i 2019, og avslører risikofaktorene som arbeidsplassene er mest opptatt av, nivået av ansattes involvering i å ta opp disse problemene og årsakene til at arbeidsplasser styrer eller ikke styrer sikkerhet og helse. Dette er første gang resultatene viser hvordan situasjonen har endret seg i forhold til forrige undersøkelse i 2014 og inkluderer et avsnitt om det nye spørsmålet om digitalisering.

Resultatene fra undersøkelsen er viktige for beslutningstakere og arbeidsgivere med flere; de hjelper oss å forstå behovene til arbeidsplasser når det gjelder å bedre beskytte arbeidstakere og sikre deres trivsel.

Last nedin: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | hu | is | lt | no | pt | ro | sk | sv |