Nõuanded tööandjatele seoses vähidiagnoosiga töötaja töölenaasmisega

Keywords:

Teabelehes antakse tööandjatele etapiviisilised juhised, mida teha, kui töötajal diagnoositakse vähk.

Soovitused on seotud diagnoosile järgneva nelja etapiga: töötaja teade tööandjale oma meditsiinilise diagnoosi kohta, raviperiood, tööle naasmise kavandamine ja töölenaasmise protsess.

Iga etapi kohta esitatakse põhikaalutlused vajalike tööohutus- ja töötervishoiumeetmete, tööandja ülesannete ja muude teemade kohta, mida töötajaga arutada.

Laadi alla in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |