You are here

Напо – безопасност с усмивка

Napo — safety with a smile

Напо, героят в поредицата анимационни филми, представя важни теми в областта на безопасността и здравето при работа и на превенцията на риска по запомнящ се, весел начин, който провокира дискусия.

Напо олицетворява типичния работник в дадена индустрия или сектор. Често е изложен на опасности и рискови ситуации на работното място. Освен това той участва активно в идентифицирането на рисковете и предлага практични решения.

Напо се е превърнал в основен посланик на кампаниите „Здравословни работни места“ на EU-OSHA и много от филмите за него препращат към тях или са създадени в тяхна подкрепа. Той се появява и лично на важни събития в рамките на кампаниите.

Филмите за Напо

Заедно с колегите си Напо участва в редица филми без думи — способ, благодарение на който хора с различен произход, култура и възраст могат да ги разбират и да се идентифицират с героите. Филмите засягат много теми по безопасност и здраве на работното място, напр.:

Нови филми се появяват винаги, когато има нова тема. Филмите се произвеждат от консорциума „Напо“, състоящ се от малка група европейски организации с дейност в областта на БЗР и EU-OSHA.

Напо за учители

Напо помага също за популяризиране на темата за безопасността и здравето сред децата от основните училища. С подкрепата на консорциума „Напо“, EU-OSHA разработи набор от онлайн инструменти за учители за безопасност и здраве при работа. Пакетите с учебни материали съдържат:

  • основни послания и цели за обучение,
  • идеи за дейности и онлайн източници,
  • примерни планове за 45-минутни уроци.

След успешно пилотно тестване уроците се разработват и разпространяват в цяла Европа.

iNapo

Приложението iNapo, разработено  от един от членовете на консорциума „Напо“ – INAIL – вече е налично за изтегляне и осигурява непрекъснат достъп до филмите за Напо.

Консорциум „Напо“

Филмите за Напо са собственост на Via Storia, продуцентска компания със седалище в Страсбург, Франция, и на консорциума „Напо“, който финансира и създава филмите от името на малка група европейски организации с дейност в областта на безопасността и здравето: AUVA (Австрия); DGUV (Германия); HSE (Великобритания); INAIL (Италия); INRS (Франция); SUVA (Швейцария) и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Освен това EU-OSHA има договор с DGUV (от името на консорциума) да възпроизвежда и разпространява копия от филмите за Напо за националните фокусни точки във всички държави членки на ЕС, страните кандидатки и държавите от ЕАСТ.