Опасност: химикали! Обяснение на пиктограмите за опасност

Keywords:

Пиктограмите за етикетиране на химични продукти са променени. Предотвратявайте наранявания и заболявания на работното място, като научите повече за пиктограмите за химична опасност. Химични продукти се използват всеки ден при работа – не само в заводите, но и при строителни дейности или в офисите, в продукти като почистващи препарати, бои и т.н. Регламентът на Европейския съюз от 2009 г. за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP) въведе нови предупредителни пиктограми. Пиктограмите във формата на ромб посочват вида опасност, свързана с използването на опасни вещества или смеси. Пиктограмите върху етикетите са придружени от сигнални думи, съобщения за опасност и предупредителни съобщения, както и информация за продукта и доставчика. Научете заедно с Напо как да поддържате безопасно работното си място!

Изтеглянеin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |