Резюме - Второ европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ЕSENER-2)

Keywords:

Второто издание на общоевропейското проучване на EU-OSHA сред предприятията, ESENER-2, съдържа данни от анкети сред близо 50 000 предприятия относно управлението на БЗР и рисковете на работното място, като се отделя специално внимание на психосоциалните рискове, участието на работниците и служителите, стимулите и пречките за прилагане на мерки. Целта е да се представят сравними данни за страните, което ще помогне при съставянето на политиките и ще съдейства за по-ефективно справяне с рисковете на работното място. В настоящото резюме се прави преглед на основните резултати от ESENER-2 и се разглежда докладът с първите констатации, публикуван през февруари 2015 г.

Изтеглянеin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |