Резюме - Психичното здраве на работното място след пандемията от COVID-19

Keywords:

Пандемията от COVID-19 повлия силно върху света на труда. В настоящия доклад са представени констатациите от анализа на европейските проучвания относно психичното здраве на работното място, обхващащи периодите преди, по време на и след пандемията.

Заключенията са многобройни и са свързани с различните въздействия според сектора, вида труд, подгрупите от работници и пола, цифровизацията и значението на организациите, които активно прилагат мерки за безопасност и здраве на работното място. Освен това преодоляването на свързаните с работата психосоциални рискове трябва да бъде част от мерките за защита на работниците както сега, така и срещу бъдещи събития с широко въздействие.

Изтегляне in: en