Резултати от проучването сред заинтересованите страни за 2018 г.

EU-OSHA провежда редовно допитване до заинтересованите страни с цел да събере коментари относно дейността си. Вижте основните резултати и констатации.

Можете да изтеглите тази презентация и от Slideshare

Изтегляне in: de | en | es | fr | it |