Интелигентни цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа: приложения и предизвикателства

Keywords:

Полезни ли са? Превантивна мярка ли са? Като за всяко ново нещо, важно е да се направи преценка за предимствата и недостатъците на новите системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа (БЗР). Въз основа на задълбочено проучване на възможностите и предизвикателствата в настоящия преглед на научните изследвания се предлага работно определение и се прави разграничение между проактивно и реактивно наблюдение на БЗР.

В документа се предоставя информация за успешни видове приложения на системите и за това какво е необходимо допълнително в бъдеще. Предлага се също информация за целите на политиките, научните изследвания и предприятията и се подчертава значението на участието на работещите и на ориентирания към човека дизайн.

Изтегляне in: en