Интелигентни цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа: внедряване на работното място

Keywords:

Новите цифрови системи за наблюдение на БЗР не могат просто да заменят съществуващите процедури в областта на БЗР; успешното въвеждане на цифрови системи за наблюдение на БЗР зависи от правилното прилагане, включително предоставянето на помощни ресурси на работното място (практически кодекси, ръководства/наръчници, материали за обучение, маркетингови материали и казуси).

В настоящия обзор на политиката се предоставят препоръки относно рамковите условия, при които фирмите трябва ефективно да прилагат и интегрират цифровите системи за наблюдение на БЗР на работното място.

Изтегляне in: bg | cs | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | mt | sl |