Remote and hybrid work: managing safety and health anywhere

Дистанционна и хибридна работа: управление на безопасността и здравето на всяко място

Keywords:

Увеличаването на дяла на дистанционната и хибридната работа, стимулирано от пандемията от COVID-19, промени традиционната концепция за работното място и даде възможност за намаляване на пътуванията до работното място, както и за повишена производителност и по-добро равновесие между професионалния и личния живот. Въпреки това характеристиките на тези трудови споразумения, като например продължителното седене на стол, социалната изолация и дългото работно време, водят до отрицателно въздействие върху здравословните и безопасни условия на труд. Свързаните с това физически и психосоциални проблеми следва да се решават от работодателите и работещите чрез поредица от стъпки, както и чрез ясна работна политика. 

Изтегляне in: en