Дистанционна и хибридна работа. Последици за безопасността и здравето при работа

Keywords:

Какво определя дистанционната и хибридната работа? Колко разпространена е тя сред европейските работници? Съществува ли неравнопоставеност между половете? И какви са новите рискове и възможности по отношение на безопасните и здравословни условия на труд, произтичащи от дистанционната и хибридната работа в нашия пост-пандемичен свят?

Настоящата презентация разглежда тези важни въпроси със съответните факти и цифри. 

Както работодателите, така и служителите ще открият тук полезни съвети, за да се ориентират в тези развиващи се форми на работа.

Изтегляне in: bg | en | fr | hr | pt | ro | sk |