Популяризиране на OiRA във Франция

Keywords:

Инструментите за OiRA във Франция (разработени от INRS) успешно достигат до микро- и малките предприятия (МСП) и ги насърчават да извършват оценка на риска. В настоящото практическо проучване са обобщени дейностите, които са осъществени в сектора на автомобилния транспорт и ресторантьорството с цел информацията за безопасността и здравето при работа да достигне до МСП.

В резюмето се представя общата информация за секторите и идеите зад основния акцент на двата инструмента.

Разяснява се участието на различните партньори в процеса и се установяват факторите за успех.

Изтегляне in: en