Методологии за идентифициране на свързани с работата заболявания: Преглед на подходите за сигнализация и защита

Keywords:

Системите за сигнализация и защита позволяват ранно разпознаване на свързаните с работата заболявания и са полезни като допълнение към официалните цифри за професионалните заболявания, като основа за изграждането на превенция, основана на доказателства . На практика обаче съществуват само ограничен брой такива системи.

С настоящия отчет се прави преглед на съществуващите системи за сигнализация и защита, както и на други системи за наблюдение, съдържащи характеристики, които са също подходящи за разпознаването на появяващи се заболявания, свързани с работата.

В прегледа се посочват слабости, като често липсващо събиране на данни за оценка на изложеността на риск на работното място, лош обхват на някои групи работници и заболявания, например лошо психично здраве, и недостатъчната превенция на работното място. Той също така предоставя примери за добри практики и подчертава важността на международното сътрудничество и на разпространяването на данни с цел постигане на максимална полза от подходите за сигнализация и защита.

Изтегляне in: en