Exoskeletons&OSH.pdf.jpeg

Въздействието от използването на екзоскелети върху безопасността и здравето при работа

Keywords:

Този аналитичен документ разглежда ролята, която екзоскелетите могат да играят в работната среда на бъдещето и въздействието им върху безопасността и здравето на работниците. Обърнато е внимание на значението, което те биха могли да имат за превенция на мускулно-скелетни смущения, като същевременно се обсъждат евентуалните рискове, които биха могли да възникнат от приложението им в различни области.

Подчертаваме липсата на познания за дългосрочните последици за здравето от тяхната употреба и трудностите при уеднаквяване на сертифицирането и подчертаваме необходимостта от подробни проучвания. Също така се обсъжда и разглеждането на йерархията на превантивните мерки при проектирането на работните места на бъдещето, вместо да се разчита на екзоскелети за създаване на ергономични работни условия.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | fr | hu | nl | pl | pt |