Как цифровите технологии променят изкуството на управлението

Keywords:

Това изследване е резултат от сътрудничество между EU-OSHA, Съвместния изследователски център на Европейската комисия и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound). В него се описва как цифровизацията на работното място може да допринесе за появата на основано на данни управление и как това може да засегне организацията на труда и аспектите на качеството на работните места, например здравословните и безопасни условия на труд.

Докладът включва констатации от проучването ESENER и предлага редица мерки, които може да бъдат въведени на работните места за смекчаване на потенциално отрицателното въздействие на основаното на данни управление върху благополучието на работниците.

Изтегляне in: en