Бъдещето на сектора „(онлайн) търговия на дребно“ от гледна точка на безопасността и здравето при работа
11/12/2018 Тип: Документи за обсъждане 7 страници

Бъдещето на сектора „(онлайн) търговия на дребно“ от гледна точка на безопасността и здравето при работа

Keywords:ICT/digitalisation, Emerging risks, Транспорт

Онлайн търговията на дребно, която продължава да се разраства, е сектор, изпълнен с предизвикателства що се отнася до големите очаквания и изисквания на потребителите.

Трудните работни условия, свързани със сектора, в резултат на голямото значение, което служителите отдават на ефективността — като дълъг работен ден и голямо натоварване при обработката на поръчките — вече са добре известни.

В тази статия се прави анализ на последиците, пред които са изправени служителите в сектора на онлайн търговията на дребно по отношение на безопасността и здравето, и се разглежда какво е направено за опазване на техните безопасност и здраве.

Материали за изтегляне
download

Допълнителни публикации по темата