Фактологична справка 88 - Поддържай безопасно работно място - безопасност за работниците

Keywords:

Поддържка се извършва на всяко работно място и във всички промишлени сектори. Тя е част от ежедневните задължения на повечето работници, а не само на техниците по поддръжка и инженерите. Работниците, участващи в дейностите по поддръжка, са изложени на много опасности; работодателят трябва да извършва оценка на риска за всяка дейност и да привлича работниците за участие в процеса. Резултатите от оценката на риска трябва да бъдат съобщени на всички заинтересовани лица. Необходимо е да се спазват безопасни системи на работа дори под натиска на време.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |