Factsheet 102 - Насърчаване на психичното здраве на работното място - Резюме на доклад за добри практики

Keywords:

В тази фактологична справка се съдържа обобщение на доклад за добри практики относно насърчаването на психичното здраве на работното място. Насърчаването на психичното здраве включва всички действия, допринасящи за доброто психично здраве. Основната й цел е да се насочи към факторите, които поддържат и подобряват психичното ни благосъстояние. Важно е да се подчертае, че оптимално ефективното насърчаване на психичното здраве следва да включва комбинация от управление на риска и насърчаване на здравето. В доклада можете да намерите информация за това как да се включи насърчаването на психичното здраве в цялостен подход към укрепването и насърчаването на здравето, безопасността и благосъстоянието на работниците при работа. Особено интересни са няколко проучвания на конкретни случаи поради новаторския и изобретателния им подход.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |