Кратко изложение Управлението на психо - Мускулно-скелетни смущения — връзка с психосоциалните рискови фактори на работното място

Keywords:

Досега усилията за намаляване на риска от мускулно-скелетни смущения (МСС) на работното място бяха съсредоточени върху физическите аспекти на работата. Въпреки това връзката между МСС и психосоциалните фактори, например прекомерното работно натоварване и липсата на подкрепа, е важна. Психосоциалните рискове могат да предизвикат и да изострят МСС, а самите МСС могат да бъдат свързани с психосоциални фактори.

По случай настоящата кампания „Здравословни работни места“ обръщаме вниманието ви към преглед на литературата, в който са представени данни за връзката между психосоциалните рискови фактори и МСС. В него се съдържат препоръки за ефективни подходи за предотвратяване на МСС и се обсъжда как работодателите могат да подпомогнат рехабилитацията и завръщането на работа на работниците, които се възстановяват от МСС.

Изтегляне in: cs | de | el | en | es | fi | fr | hr | is | mt | pt |