Цифровизацията на работата: психосоциални рискови фактори и свързани с работата мускулно-скелетни смущения

Keywords:

Цифровизацията на икономиката промени естеството на труда като въведе дистанционната работа, работата в платформа и мобилната работа, основана на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). С настъпването на пандемията от COVID-19 и въвеждането от мерките за социално дистанциране все повече европейци заработиха от вкъщи.

В статията се прави преглед на въздействието на цифровизацията върху работната сила на Европа и са разгледани ефектите върху психосоциалните рискови фактори (като работно напрежение, натоварване, равновесие между работата и личния живот) и физическите рискови фактори (като повтарящи се задачи, стойка) във връзка със свързаните с работата мускулно-скелетни смущения. Обсъдена е също така профилактиката на такива заболявания и насърчаването на здравето и благосъстоянието на работното място.

Изтегляне in: bg | el | en | es | et | fi | fr | lt | mt | nl | pl | sk | sv |