Работата през цифрови платформи в сектора на здравеопазването и социалните грижи: последици за безопасността и здравето при работа

Keywords:

Секторът на здравеопазването и социалните грижи традиционно изпреварва тенденциите в областта на датификацията и цифровизацията. Ускорени от пандемията от COVID-19, продължаващите технологични и социални промени засягат не само работниците в сектора, но и достъпността и качеството на предоставянето на грижи.

Настоящият документ предлага доказателства за рисковете за безопасността и здравето при работа (БЗР) и възможностите на работата през цифрови платформи в сектора, като констатациите от него имат за цел да помогнат на създателите на политики и платформите да отговорят на и управляват нуждите на работниците, както и да укрепят здравните системи в целия ЕС.

Изтегляне in: en