Изграждане на безопасни пространства: домашно насилие и работното място

Keywords:

Последиците от домашното насилие върху живота на преживелите насилие лица рядко се ограничават до мястото, където се случва, като по-голямата част от жертвите изпитват нарушения в професионалното си развитие вследствие на това. Отрицателното въздействие на насилието върху тяхното здраве, производителност и общо благосъстояние също може да засегне техните колеги и работодатели.

Настоящият документ за обсъждане показва как домашното насилие е проблем на работното място и дава примери за правни и политически рамки на равнище ЕС и на национално равнище. В него се препоръчват също така подходящи мерки на работното място, с които ефективно да се подпомагат преживелите насилие лица и които да допринесат за борбата с него.

Изтегляне in: en