Биологичните агенти и предотвратяване на свързани с работата заболявания: преглед за неспециалисти

Keywords:

В настоящата презентация е обобщен крайният резултат от голям проект, чиято задача беше да се преодолеят проблемите с излагането на биологични агенти на работното място и свързаните с това ефекти върху здравето.

Проучването включваше преглед на научната литература, дискусии с експерти, заседания на фокусни групи и семинар със заинтересованите страни.

Изтегляне in: el | en | fr | lt | nl | pl | ro |