Literature Review - Automation of cognitive and physical tasks in health and social care sector

Автоматизация на когнитивните и физическите задачи в сектора на здравеопазването и социалните грижи: последици за безопасността и здравето

Keywords:

Използването на изкуствен интелект и роботика за автоматизация на физически и когнитивни задачи в сектора на здравеопазването и социалните грижи предоставя няколко възможности за намаляване на рисковете за безопасността и здравето при работа (БЗР). Това обаче може да породи други потенциални отрицателни последици за БЗР, като например страх от загуба на работни места или повишено излагане на рискове за безопасността поради прекомерна зависимост от технологиите.

Въз основа на преглед на литературата и подбрани примери за добри практики в проучването се подчертават важни аспекти на използването на изкуствен интелект и напреднала роботика в сектора и се правят препоръки за осигуряване на задоволителни нива на БЗР при въвеждането на автоматизация на физическите и когнитивните задачи в сектора на здравеопазването и социалните грижи.

Изтегляне in: en