Изкуствен интелект за управление на работниците: превантивни мерки

Keywords:

Настоящият преглед на политиките е съсредоточен върху констатации относно превантивни мерки за рисковете в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР), свързани с използването на основани на изкуствен интелект (ИИ) системи за управление на работниците.

Мерките за предпазване от такива рискове включват интегриране на тази система по начин, при който се вземат под внимание здравето, безопасността и благополучието на работниците, текущите оценки на риска и значението на разработването на етична рамка на равнището на ЕС.

Прегледът на политиките съдържа също препоръки за превантивни мерки относно свързаните рискове и за извличане на максималното от основаните на изкуствен интелект системи за управление на работниците от гледна точка на подобрения в областта на БЗР.

Изтегляне in: en | et | fi | fr | hr | it | lt | mt |