Застаряващата работна сила: последици за безопасността и здравето при работа — Преглед на проучванията — Информационна справка

Тази информационна справка съдържа основни заключения относно устойчивия трудов живот, направени въз основа на прегледа, а въпросите на безопасността и здравето при работа (БЗР) са разгледани в контекста на застаряващата работна сила. Очертани са общите промени, свързани с възрастта, но ударението е поставено върху разликите между отделните хора. Разгледани са последиците от тези промени за БЗР и устойчивата работа, както и значението на това оценките на риска да се основават по-скоро върху физическия капацитет, отколкото върху възрастта. Изложени са успешни мерки за превенция на риска и насърчаване на устойчивата работа през целия живот и е обсъдено значението на интегрираните системи за БЗР. На последно място, са посочени пропуски в проучванията и се набелязват областите, в които да се насочат бъдещи усилия.

Изтегляне in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sl | sv |